tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Wtorek, 11 sierpnia 2020   Imieniny: Ligii, Zuzanny, Lukrecji

Chcesz sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne?

Chcesz sprawdzić swoje umiejętności ortograficzne i wygrać walkę z "bykami", a przy okazji nagrodę? Do 9 marca 2018 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole przyjmuje zgłoszenia od chcących wziąć udział w II Dyktandzie Dla Dorosłych i Młodzieży! Regulamin konkursu poniżej.

REGULAMIN „II DYKTANDA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY”
 
„II Dyktando dla Dorosłych i Młodzieży” to jedno z wielu wydarzeń, które odbędą się w Kole i powiecie kolskim, w celu upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Art. 1
Organizatorzy, partnerzy dyktanda
1. Organizatorem Dyktanda jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole.
2. Honorowym Patronatem Dyktando objęli:
    Pan Wieńczysław Oblizajek – Starosta Powiatu Kolskiego
    Pani Elżbieta Modrzejewska  -  Zastępca Burmistrza Miasta Koła
3. Partnerem Dyktanda jest Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia Zmiana”, partnerami medialnymi: Telewizja Kablowa SM w Kole, „Przegląd Kolski”, portale informacyjne: e-kolo.pl, okragłemiasto.pl oraz kurier-kolski.
 
Art. 2
Cele dyktanda
1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej.
2. Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.
3. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w 1918 r.
 
Art. 3
Uczestnicy, przebieg dyktanda
1. Dyktando ma charakter otwarty i skierowane jest do osób, które ukończyły 16 lat. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Stopień trudności jest dla wszystkich jednakowy.
3.Warunkiem wzięcia udziału jest zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mail: wypozyczalnia@biblioteka-kolo.pl lub telefonicznie: 63 2178006
4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 09 marca 2018 r.
5. Zgłaszający się są zobowiązani do podania swoich danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres, telefon, adres email.
6. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych i marketingowych organizatora Dyktanda (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Uzyskane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
7. Każdy z uczestników wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie trwania Dyktanda, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.
8. Udział w Dyktandzie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca uczestnikom kosztów podróży.
9. Prace konkursowe będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora.  Decyzje Jury są ostateczne. Praca napisana poprawnie otrzymuje 100 punktów. Usterka w pisowni, błąd ortograficzny czy interpunkcyjny powodują utratę adekwatnej liczny punktów. Zasady i kryteria oceny stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
10. Sprawdzenie prac i ogłoszenie wyników odbędzie się w ciągu 7 dni od napisania Dyktanda. (Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników). Wyniki zostaną ogłoszone na stronie: www.biblioteka-kolo.pl
11. Uczestnikami Dyktanda nie mogą być absolwenci filologii polskiej.
12. Tekst dyktanda zostanie opublikowany na stronach Organizatora: www.biblioteka-kolo.pl w dniu 22 marca po zakończeniu Dyktanda, ok. godz. 12.00.
13. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników Dyktanda będą przekazywane za pośrednictwem stron internetowych Organizatorów: www.biblioteka-kolo.pl
14. Dyktando odbędzie się w 22 marca o godz. 10:00 w Sali Sesyjnej Ratusza w Kole, ul. Stary Rynek 1. Prosimy o zabranie podpórek do pisania.
 
Art. 4
Wyniki dyktanda, laureaci, nagrody
1. Nagrodą za zdobycie pierwszego miejsca będzie puchar Mistrza Ortografii Koło 2018, książka oraz dyplom.
2. Nagrodami za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca będą nagrody książkowe oraz dyplomy.
3. Wyróżnieni otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy.
4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 maja 2018 r. w Dniu Bibliotekarza i Bibliotek. O dokładnym terminie spotkania zwycięzcy zostaną powiadomieni drogą mailową oraz zostaną przesłane zaproszenia.
 
Art. 5
Uwagi końcowe i zastrzeżenia
1.Regulamin Dyktanda dostępny jest na stronie internetowej Organizatora  www.biblioteka-kolo.pl
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu. 3. Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
Marzena Franiak: e mail wypozyczalnia@biblioteka-kolo.pl
tel. 63 2178006
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe