tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Poniedziałek, 10 grudnia 2018   Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii

XLIX Sesja Rady Miejskiej w Kole

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym /Dz. U. 2017 poz. 1875/  
zwołuję:
XLIX Sesję Rady Miejskiej w Kole,
która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 roku o godzinie 12.00 
w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025.
 8. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Artur Szafrański
 
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe