tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Niedziela, 20 maja 2018   Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Bronimira

Społeczna Rada Kultury o kolskiej kulturze

O funkcjonowaniu kolskich instytucji kultury w „nowych warunkach finansowych” dyskutowali na środowym spotkaniu członkowie Społecznej Rady Kultury miasta Koła i goście: Izabela Nuszkiewicz, Halina Musiałek i Janusz Miłowski – radni miasta Koła. Pierwsze noworoczne spotkanie Społecznej Rady Kultury odbyło się w świetlicy Powiatowego Klubu Młodzieżowego LOK „Kolska Starówka” przy ul. Pułaskiego 8 w Kole, którego  gospodarzem był radny Ryszard Borysiewicz, uczestniczący również w obradach. 

Członkowie SRK wyrazili swoje zaniepokojenie zmniejszeniem rocznych dotacji instytucji kultury o kwotę  210 tys. zł (MDK – zmniejszenie o 170 tys. zł; MTC – o 40 tys. zł) z przeznaczeniem tych pieniędzy na rezerwę inwestycyjną. 

Rozmawiano o powodach i skutkach podjęcia takich decyzji przez Radę Miasta. Obecny na spotkaniu dyrektor MDK poinformował, że  brakuje mu pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników i na utrzymanie obiektu, co w konsekwencji może prowadzić do zawieszenia prowadzonych zajęć i działań warsztatowych, a także ograniczenia dynamicznie rozwijającej się działalności kulturalnej. Podobny scenariusz czeka Muzeum Technik Ceramicznych. 

Porównano budżety instytucji kultury, jakie uchwalone zostały przez samorządy z ościennych gmin. Turkowscy rajcy na roczną działalność swojego domu kultury przeznaczyli kwotę w wysokości 970 tys. zł, na muzeum zaś  980 tyś zł,  Kłodawski Gminny Ośrodek Kultury w 2017 r. będzie rozporządzał kwotą 870 tys. zł.  Kolski MDK otrzymał zaledwie 530 tys. zł. 

Zdecydowano, że SRK zwróci się z pismem do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o przeanalizowanie, i jeśli to będzie możliwe, o wniesienie zmian do uchwalonego budżetu, co pozwoli na rozwój kultury w mieście Kole, a tym samym ułatwi mieszkańcom dostęp do produktów rynku kultury i stworzy płaszczyznę do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu w mieście. 

Foto i tekst: Ryszard Borysiewicz

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
  • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
  • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe