tel. (63) 272-23-11  
Odpady_zdjecie_top
Miasto Koło
Sobota, 11 lipca 2020   Imieniny: Olgi, Kaliny, Benedykta

Dane kontaktowe do składania reklamacji

Dane kontaktowe do składania reklamacji
w przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług
zarówno przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jak i przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 ul. Dąbska 40 K, 62-600 Koło
 
Reklamacja winna być złożona  w  Urzędzie Miejskim w Kole,  ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, tel. 63 26 27 550, e-mail: odpady@kolo.pl lub gospodarka.odpadami@kolo.pl


Reklamację należy składać w jednej z poniższych form:
  • a) pisemnej,
  • b) mailowej,
  • c) ustnej – do protokołu.
Zasady składania reklamacji:
  1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adresu do korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.
  2. Reklamacja wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu powinna być podpisana przez wnoszącego, a protokół przez pracownika, który go sporządził.
  3. Jeżeli w reklamacji nie wskazano adresu wnoszącego i rozpatrujący reklamację nie ma możliwości ustalenia adresu reklamującego na podstawie posiadanych danych, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
Dla zapewnienia najwyższej jakości obsługi zalecamy składanie reklamacji wywozu już następnego dnia roboczego.
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe