tel. (63) 272-23-11  
Odpady_zdjecie_top
Miasto Koło
Czwartek, 14 listopada 2019   Imieniny: Rogera, Serafina, Agaty

Deklaracje

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy je składać w Urzędzie Miejskim w Kole, ul. Stary Rynek 1.

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne deklarację składają zarządcy nieruchomości.

Nieruchomości jednorodzinne i zagrodowe deklaracje składają bezpośrednio właściciele nieruchomości.

Wzór deklaracji do pobrania poniżej:


Właściciele posesji są zobowiązani do zgłaszania każdej zmiany w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość w terminie do 14 dni od jej zaistnienia (przeprowadzki, narodziny itp.).

W razie niezłożenia deklaracji wysokość opłaty zostanie określona w drodze decyzji, uwzględniając stawkę 25 zł od osoby na miesiąc.

Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi (Spółdzielni Mieszkaniowa, SM „Jedność”, KTBS, wspólnoty mieszkaniowe) deklarację składa zarząd spółdzielni, wspólnoty.


 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe