tel. (63) 272-23-11  
Odpady_zdjecie_top
Miasto Koło
Sobota, 4 kwietnia 2020   Imieniny: Izydora, Wacława, Platona

System gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyKontrola zgodności liczby osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość

Urząd Miejski w Kole informuje, iż przystępuje do kontroli danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczącej liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Koło. 

 Dotychczas deklaracje złożono na 17 468 osób, natomiast zgodnie z Ewidencją Ludności na terenie Gminy Miejskiej Koło  zameldowanych jest 21 842 osób.

Po wstępnej i wyrywkowej kontroli złożonych dotychczas deklaracji  informujemy, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, iż do dnia 31.07.2019 r. oczekujemy na mieszkańców naszego miasta, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas przez siebie deklaracjach rzetelnej informacji o liczbie osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Od dnia 01.08.2019 r. rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o dane z Ewidencji Ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd Miejski w Kole wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia  korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy do mieszkańców miasta, aby sami zgłaszali się do Urzędu Miejskiego w Kole  w celu złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek.

Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej Urzędu www.kolo.pl (zakładka: gospodarka odpadami) oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole.

Deklaracje należy złożyć w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kole tj. od 7.30 do 15.30  w pokój nr 111, ul. Mickiewicza 12 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca, ul. Stary Rynek 1 oraz wysłać pocztą.
 
Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kole
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe