tel. (63) 272-23-11  
Opieka_top1
Miasto Koło
Wtorek, 19 września 2017   Imieniny: Januarego, Konstancji, Teodora

Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny został powołany na mocy art. 9a  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.), która po nowelizacji w roku 2010 nałożyła na każdą gminę obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych.
 
 
W miesiącu wrześniu 2011 r. podpisane zostały porozumienia pomiędzy Burmistrzem Koła i wszystkimi instytucjami, których przedstawiciele znaleźli się w składzie Zespołu. Końcowym etapem powoływania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie w mieście Kole było Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 09 września 2011 r. w sprawie powołania członków Zespołu oraz kolejne: 

 

Kontakt

Informujemy, że od miesiąca października 2011 r. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Kole działa:            

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZEMOCY W RODZINIE
Kontakt osobisty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole ul. Stary Rynek 15, pok. nr 1.
Kontakt telefoniczny: 063 272-13-79 lub 063 262-81-91
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ!

 

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny?

Zespół Interdyscyplinarny, to grupa specjalistów podejmująca się współpracy w celu udzielenia pomocy osobie lub rodzinie doświadczającej przemocy.
 
 

Czym jest przemoc?

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.
 
Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że: 
 1. JEST INTENCJONALNA. Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary. 
 2. SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy. 
 3. NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE. Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.). 
 4. POWODUJE CIERPIENIE I BÓL. Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony 
 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest:
 • diagnozowanie problemu przemocy rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku poprzez pracę środowiskową,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, edukacja publiczna,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
Więcej informacji pod adresem:  http://www.mops.kolo.bipst.pl/index.php?grupa=508313
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
 • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
 • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe