tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Wtorek, 19 listopada 2019   Imieniny: Elżbiety, Seweryny, Salomei

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
LISTOPADZIE 2019 roku
 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Kole  06 XI 15.40 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Wypracowanie opinii komisji do wniosku mieszkańców ulicy Sienkiewicza w sprawie zapewnienia bezpośredniego dojazdu do nieruchomości.
 2. Omówienie i wypracowanie wniosków w sprawie możliwości zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:
 • Mieszkańca ulicy Kochanowskiego w Kole (pismo z dnia 07.01.2019 r.),
 • Mieszkańca ul. Toruńskiej w Kole  (pismo z dnia 21.01.2019 r. oraz 18.09.2019 r.),
 • Mieszkańca ulicy Bliznej w Kole (2 wnioski z m-ca czerwca 2018 r.),
 • Mieszkańca Pl. Narutowicza w Kole (pismo z dni. 17.10.2019 r.),
 • Mieszkańca ul. Kolskiej w Koninie (pismo z dnia 11.10.2019 r.).
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Kole 18 XI 15.15 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Koła uprawnień w zakresie ustalenia wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień
 5. Analiza informacji z realizacji zadań informacyjnych w roku 2018.
 6. Sprawy różne.
Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Kole 18 XI 17.00 Sala 104 Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień
 2. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego.
 4. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok.
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2019-2025.
 6. Sprawy różne.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Miejskiej w Kole 19 XI 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne.
 2. Sprawy różne.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Kole 19 XI 16.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2020 roku.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
 3. Sprawy różne.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Kole 19 XI 16.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.
 2. Sprawy różne.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Kole 26 XI 16.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Informacja o stanie przygotowań do sezonu zimowego dotyczącego dróg w mieście.
 2. Omówienie planu pracy Komisji Prawa i Porządku Publicznego na rok 2020.
 3. Sprawy bieżące.
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe