tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Sobota, 24 lutego 2018   Imieniny: Macieja, Bogusza, Ja¶miny

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
w STYCZNIU 2018 roku 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 11 I 15.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Zapoznanie się ze stanem infrastruktury drogowej w mieście Kole.
 2. Ustalenie kolejności do realizacji budowy dróg.
Komisja Budżetu i Finansów 16 I 16.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2016 rok miejskich spółek prawa handlowego, tj.:
 • Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole,
 • Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 29 I 15.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania  wykorzystania dotacji udzielanych publiczny i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Koło przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i  ministrowie.
 2. Sprawy różne.
Komisja Budżetu i Finansów 29 I 17.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 3. Analiza wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim.
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 30 I 15.00 Sala nr 104 Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na rok 2018.
 2. Sprawy różne.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego 30 I 15.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. nr KN-I-4102.1.2018.22.
 2. Sprawy różne.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 30 I 15.30 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Przedmiotem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło.( dot. ul. Sportowej i ul. Zawadzkiego)
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło.( dot. ul. Słonecznej)
 4. Sprawy różne:
 1. dokończenie wypracowania stanowiska Komisji w sprawie realizacji infrastruktury drogowej,
 2. rozpatrzenie wniosków mieszkańców dot. planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sienkiewicza i Wiśniowa.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 30 I 17.00 Sala konferencyjna Ratusza Miejskiego przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XVI/158/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierana odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Kole i udzielenia bonifikaty.
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 10 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 6. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 32 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 7. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 16 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Kole i udzielenia bonifikaty.
 8. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 32 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty .
 9. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 103 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty .
 10. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9  w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (lokal nr 2) .
 11. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9 w Kole stanowiącego własność Gminy  Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (lokal nr 4).
 12. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9  w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (lokal nr 15).
 13. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty .
 14. Sprawy różne.
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekmopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w Kole
 • Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"
 • Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe