tel. (63) 272-23-11  
ue_top2
Miasto Koło
Poniedziałek, 3 sierpnia 2020   Imieniny: Lidii, Augusta, Nikodema

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej

Austria Austria
Jest członkiem UE od 1995 roku.
Przyjęła walutę Euro.
Posiada 4 głosy w Radzie UE.
Po rozszerzeniu UE będzie miała 10 głosów w Radzie UE.
21 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Język urzędowy - niemiecki.
Obszar - 83.858 km kw.
Ludność - 8 mln.

Belgia Belgia
Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisała Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 r.).
Przyjęła walutę Euro.
Posiada 5 głosów w Radzie UE.
Po rozszerzeniu będzie miała 12 głosów w Radzie UE.
25 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Języki urzędowe - francuski, flamandzki, niemiecki.
Obszar - 30,510 km kw.
Ludnoć -10 mln.

Dania Dania
Jest członkiem UE od 1973 roku.
Nie przyjęła waluty Euro.
Posiada 3 głosy w Radzie UE.
Po rozszerzeniu UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE.
16 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Język urzędowy - duński.
Obszar - 43,094 km kw.
Ludność - 5 mln.

Finlandia Finlandia
Jest członkiem UE od 1995 roku.
Przyjęła walutę Euro.
Posiada 3 głosy w Radzie UE.
Po rozszerzeniu UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE.
16 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Język urzędowy - fiński.
Ludność - 5 mln.
Obszar - 337, 030 km kw.

Francja Francja
Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisała Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 r.).
Przyjęła walutę Euro.
Posiada 10 głosów w Radzie UE.
Po rozszerzeniu UE będzie miała 29 głosów w Radzie UE.
87 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Język urzędowy - francuski.
Ludność - 60 mln.
Obszar - 547,030 km kw.

Grecja Grecja
Jest członkiem UE od 1981 roku.
Przyjęła walutę Euro.
Posiada 5 głosów w Radzie UE.
Po rozszerzeniu UE będzie miała 12 głosów w Radzie UE.
25 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Język urzędowy - grecki.
Ludność - 11 mln.
Obszar - 131,940 km kw.

Hiszpania Hiszpania
Jest członkiem UE od 1986 roku.
Przyjęła walutę Euro.
Posiada 8 głosów w Radzie UE.
Po rozszerzeniu UE będzie miała 27 głosów w Radzie UE.
64 miejsca w Parlamencie Europejskim.
Język urzędowy - hiszpański.
Ludność - 40 mln.
Obszar - 504,782 km kw.

Holandia Holandia
Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisała Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 r.).
Przyjęła walutę Euro.
Posiada 5 głosów w Radzie UE.
Po rozszerzeniu UE będzie miała 13 głosów w Radzie UE.
31 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Język urzędowy - holenderski.
Ludność - 16 mln.
Obszar - 41,526 km kw.

Irlandia Irlandia
Jest członkiem UE od 1973 roku.
Przyjęła walutę Euro.
Posiada 3 głosy w Radzie UE.
Po rozszerzeniu UE będzie miała 7 głosów w Radzie UE.
15 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Języki urzędowe - angielski, irlandzki.
Ludność - 4 mln.
Obszar - 70,280 km kw.

Luksemburg Luksemburg
Jest jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisał Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 r.).
Przyjął walutę Euro.
Posiada 2 głosy w Radzie UE.
Po rozszerzeniu będzie miał 4 głosy w Radzie UE.
6 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Języki urzędowe - francuski, niemiecki, luksemburski.
Ludność - 443 tys.
Obszar - 2,586 km kw.

Niemcy Niemcy
Są jednym z sześciu krajów założycielskich (podpisały Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 r.).
Przyjęły walutę Euro.
Posiada 10 głosów w Radzie UE.
Po rozszerzeniu będą miały 29 głosów w Radzie UE.
99 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Język urzędowy - niemiecki.
Ludność - 83 mln.
Obszar - 357,021 km kw.

Portugalia Portugalia
Jest członkiem UE od 1986 roku.
Przyjęła walutę Euro.
Posiada 5 głosów w Radzie UE.
Po rozszerzeniu UE będzie miała 12 głosów w Radzie UE.
25 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Język urzędowy - portugalski.
Ludność - 10 mln.
Obszar - 92,391 km kw.

Szwecja Szwecja
Jest członkiem UE od 1995 roku.
Nie przyjęła waluty Euro.
Posiada 4 głosy w Radzie UE.
Po rozszerzeniu UE będzie miała 10 głosów w Radzie UE.
22 miejsca w Parlamencie Europejskim.
Język urzędowy - szwedzki.
Ludność - 9 mln.
Obszar - 449, 964 km kw.

Włochy Włochy
Są jednym z szściu krajów założycielskich (podpisały Traktat Paryski 18 kwietnia 1951 r.).
Przyjęły walutę Euro.
Posiada 10 głosów w Radzie UE.
Po rozszerzeniu UE będą miały 29 głosów w Radzie UE.
87 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Język urzędowy - włoski.
Ludność - 58 mln.
Obszar - 301,230 km kw.

Wielka Brytania Wielka Brytania
Jest członkiem UE od 1973 roku.
Nie przyjęła waluty Euro.
Posiada 10 głosów w Radzie UE.
Po rozszerzeniu UE będzie miała 29 głosów w Radzie UE.
87 miejsc w Parlamencie Europejskim.
Język urzędowy angielski.
Ludność 60 mln.
Obszar 244, 820 km kw.


Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej, które przystąpiły do Wspólnoty 1 maja 2004 r.

Cypr Cypr
Należał do grupy luksemburskiej.
Podpisał Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 19 grudnia 1972 roku.
3 lipca 1990 roku złożył oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE.
Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze.
Język urzędowy - grecki, turecki, angielski
Obszar - 9,250 km kw.
Ludność - 763 tys.
Stolica - Nikozja

Czechy Czechy
Należały do grupy luksemburskiej.
Podpisały Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 6 października 1993 roku.
17 stycznia 1996 roku złożyły oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE.
Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze.
Język urzędowy - czeski
Obszar - 78,866 km kw.
Ludność - 10 mln
Stolica - Praga

Litwa Litwa
Należała do Grupy Helsińskiej.
Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 12 czerwca 1995 roku.
13 października 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE.
Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze.
Język urzędowy - litewski
Obszar - 65,200 km kw.
Ludność - 3,6 mln
Stolica - Wilno

Łotwa Łotwa
Należała do Grupy Helsińskiej.
Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 12 czerwca 1995 roku.
8 grudnia 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE.
Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze.
Język urzędowy - łotewski
Obszar - 64,589 km kw.
Ludność - 2,4 mln
Stolica - Ryga

Estonia Estonia
Należała do Grupy Luksemburskiej.
Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 12 czerwca 1995 roku.
24 listopada 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE.
Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze.
Język urzędowy - estoński
Obszar - 45,227 km kw.
Ludność - 1,37 mln
Stolica – Tallin

Malta Malta
Należy do Grupy Helsińskiej.
Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 5 grudnia 1970 roku.
3 lipca 1990 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE.
Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze.
Język urzędowy - angielski, maltański
Obszar - 316 km kw.
Ludność - 395 tys
Stolica - Valletta

Polska Polska
Należała do Grupy Luksemburskiej.
Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 16 grudnia 1991.
8 kwietnia 1994 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE.
Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze.
Język urzędowy - polski
Obszar - 312,685 km kw.
Ludność - 38,6 mln
Stolica – Warszawa

Słowacja Słowacja
Należała do Grupy Helsińskiej.
Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 6 października 1993.
27 czerwca 1995 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE.
Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze.
Język urzędowy - słowacki
Obszar - 48,845 km kw.
Ludność - 5,4 mln
Stolica – Bratysława

Słowenia Słowenia
Należała do Grupy Luksemburskiej.
Podpisała Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 10 czerwca 1996.
10 czerwca 1996 roku złożyła oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE.
Negocjacje zostały zamknięte 13 grudnia 2002 roku na szczycie w Kopenhadze.
Język urzędowy - słoweński
Obszar - 20,253 km kw.
Ludność - 1,9 mln
Stolica – Ljubljana

Węgry Węgry
Należały do Grupy Luksemburskiej.
Podpisały Układ Europejski (Układ Stowarzyszeniowy) 16 grudnia 1991.
31 marca 1994 roku złożyły oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do UE.
Jak dotąd Węgry zamknęły tymczasowo 24 rozdziały negocjacyjne.
Język urzędowy - węgierski.
Obszar - 93,030 km kw.
Ludność - 10 mln
Stolica - Budapeszt

Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej, które przystąpiły do Wspólnoty 1 stycznia 2007 r.

Bułgaria Bułgaria
Stolica: Sofia (Sofia)
Powierzchnia: 110 910 km2
Ludność: 7320 tys.
Gęstość zaludnienia: 67 osób/km2
Ustrój: republika
Język urzędowy: bułgarski
Jednostka monetarna: 1 lew = 100 stotinek

Rumunia Rumunia
Stolica: Bukareszt (Bucuresti)
Powierzchnia: 238 391 km2
Ludność: 21 673 tys. (2004)
Gęstość zaludnienia: 91 osób/km2
Ustrój: republika
Język urzędowy: bułgarski
Jednostka monetarna: 1 lej = 100 bani

Nowe państwo członkowskie Unii Europejskiej, które przystąpiło do Wspólnoty 1 lipca 2013 r.

Chorwacja
Stolica: Zagrzeb
Powierzchnia: 56 594 km2
Liczba mieszkańców: 4 398 150
Waluta: kuna
 


Co dalej?

Zgodnie z decyzjami podjętymi przez przywódców państw członkowskich potwierdzonymi przez Radę Europejską, proces rozszerzenia dotyczy obecnie kilku krajów. Status krajów kandydujących mają: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Islandia.
 
Potencjalnymi kandydatami do członkostwa są kraje bałkańskie: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo (w rozumieniu rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1244) oraz Serbia.

Źródło: http://polskawue.gov.pl/
Źródło: http://www.cie.gov.pl/

Miasta partnerskie
miasto partnerskie
Kalendarz imprez
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe