tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Poniedziałek, 23 września 2019   Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Audytor wewnętrzny

Agnieszka Rzepka
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, II piętro, pokój nr 208
Tel. (63) 262 75 55
e-mail: audytor.wewnetrzny@kolo.pl

Zakres zadań Audytora Wewnętrznego:

Działania Audytora Wewnętrznego są czynnościami niezależnymi i obiektywnymi, których celem jest wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Powyższa ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy należących do sektora finansów publicznych.

Do podstawowych zdań Audytora Wewnętrznego realizującego zadania audytowe w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło należy w szczególności:
1) badanie sytemu zarządzania i kontroli, poprzez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;
2) monitorowanie obszarów ryzyka;
3) przygotowanie, opartego na analizie ryzyka roboczego rocznego planu audytu wewnętrznego w porozumieniu z Burmistrzem;
4) przeprowadzanie zadań audytowych tj. zadań zapewniających i czynności doradczych zgodnie z planem audytu wewnętrznego oraz poza planem audytu wewnętrznego, na wniosek Burmistrza;
5) monitorowanie realizacji wyników zadań audytowych;
6) przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie realizacji i zaleceń;
7) sporządzania sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
8) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego zadania audytowego;
9) prowadzenie dokumentacji audytu wewnętrznego;
10) współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe