tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Niedziela, 22 września 2019   Imieniny: Maurycego, Tomasza, Joachima

Biuro Rady Miejskiej

Karolina Więtczak
Stanowisko: Główny Specjalista
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 105
Tel. (63) 262 75 44
e-mail: biuro.rady@kolo.pl

Anna Krakowska
Stanowisko: Pomoc administracyjna
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 105
Tel. (63) 262 75 44
e-mail: br@kolo.pl
Magdalena Świętochowska
Stanowisko: Podinspektor
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 105
Tel. (63) 262 75 44
e-mail: br@kolo.plPodstawowe zadania Biura Rady Miejskiej:

Do zadań  Biura Rady, którego celem  jest zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Miejskiej, jej komisji oraz sprawy kancelaryjno – techniczne, należy w szczególności:
1) przygotowywanie pod nadzorem Sekretarza materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz materiałów na posiedzenia i obrady tych organów;
2) przekazywanie Burmistrzowi - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji Rady, jej komisji i poszczególnych radnych;
3) kompletowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;
4) protokołowanie sesji i posiedzeń komisji Rady oraz ich obsługa techniczno-administracyjna;
5) prowadzenie rejestru uchwał, przesyłanie organom nadzoru oraz ich archiwizowanie;
6) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych;
7) dbałość o terminowe doręczenie zawiadomień i materiałów na sesje Rady;
8) prowadzenie spraw kancelaryjnych Rady;
9) obsługa radnych przez tworzenie im właściwych warunków wykonywania ich mandatów;
10) współdziałanie z Przewodniczącym Rady w zakresie wszelkich czynności związanych z kierowaniem pracami Rady;
11) przygotowywanie projektów uchwał Rady do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;
12) przekazywanie uchwał Rady do publikacji w BIP i merytorycznych Wydziałów.
 
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe