tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Poniedziałek, 23 września 2019   Imieniny: Bogusława, Tekli, Liberta

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Zastępca Kierownika Lidia Ossowska
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, parter, pokój nr 2
Tel. (63) 26 27 543

Zastępca Kierownika Krystyna Białecka
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 103
Telefon:  (63)  26 27 524
Email: ewidencja.ludnosci@kolo.pl


Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:

Katarzyna Pękacz
Stanowisko:  Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter, pokój nr 2 
Telefon:  (63)  26 27 543
Katarzyna Zwierzyńska
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter, pokój nr 2
Telefon:  (63)  26 27 543
Katarzyna Wojtysiak
Stanowisko:  Inspektor 
Kontakt: Urząd Miejski w Kole, 62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, I piętro, pokój nr 103
Tel. (63) 262 75 28
e-mail: sprawy.obywatelskie@kolo.pl
Teresa Krygier
Stanowisko:  Inspektor ds. dowodów osobistych
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter, pokój nr 4
Telefon:  (63)  26 27 527

Arleta Wieczorek
Stanowisko:  Podinspektor ds. dowodów osobistych 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter, pokój nr 4
Telefon:  (63)  26 27 527

Podstawowe zadania Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich:

Do podstawowych zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich w szczególności należy:
1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń małżeństw i zgonów – sporządzanie i aktualizacja aktów stanu cywilnego;
2) wydawanie odpisów z tych aktów;
3) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego w kraju i zagranicą oraz innych zaświadczeń przewidzianych w przepisach prawa;
4) przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób;
5) wydawanie  decyzji administracyjnych i zezwoleń dotyczących zdarzeń stanu cywilnego;
6) prowadzenie spraw zmiany imion i nazwisk;
7) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego;
8) przekazywanie ksiąg i akt zbiorowych do Archiwum Państwowego,
9) prowadzenie spraw związanych z testamentami allograficznymi;
10) organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego;
11) obsługa Systemu Rejestrów Państwowych za pośrednictwem aplikacji ŹRÓDŁO.
12) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych w tym:
a) wprowadzanie i aktualizowanie danych osobowych mieszkańców w lokalnej bazie danych,
b) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
c) sporządzanie okresowych wydruków dla szkół oraz Urzędu Skarbowego w Kole,
d) udzielanie informacji adresowej,
e) współudział w organizacji wyborów, referendum w tym:
- sporządzanie spisów wyborców,
- aktualizacja rejestru wyborców,
13) wydawanie decyzji o zameldowaniu lub wymeldowaniu,
14) przyjmowanie wniosków oraz wydawanie dowodów osobistych.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe