tel. (63) 272-23-11  
Odpady_zdjecie_top
Miasto Koło
Czwartek, 14 listopada 2019   Imieniny: Rogera, Serafina, Agaty

Deklaracje

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Należy je składać w Urzędzie Miejskim w Kole, ul. Stary Rynek 1.

Nieruchomości zamieszkałe wielorodzinne deklarację składają zarządcy nieruchomości.

Nieruchomości jednorodzinne i zagrodowe deklaracje składają bezpośrednio właściciele nieruchomości.

Wzór deklaracji do pobrania poniżej:


Właściciele posesji są zobowiązani do zgłaszania każdej zmiany w liczbie osób zamieszkujących nieruchomość w terminie do 14 dni od jej zaistnienia (przeprowadzki, narodziny itp.).

W razie niezłożenia deklaracji wysokość opłaty zostanie określona w drodze decyzji, uwzględniając stawkę 25 zł od osoby na miesiąc.

Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkami wielolokalowymi (Spółdzielni Mieszkaniowa, SM „Jedność”, KTBS, wspólnoty mieszkaniowe) deklarację składa zarząd spółdzielni, wspólnoty.


 
Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe