tel. (63) 272-23-11  
miasto_top2
Miasto Koło
Środa, 24 października 2018   Imieniny: Marcina, Rafała, Arety

Dofinansowanie kształcenia osób młodocianych

Zgodnie z art. 70b ust. 7 ustawy z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Do wniosku należy dołączyć między innymi:
  1. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
  2. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
  3. kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
Kopie powyższych dokumentów powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego kopie mogą być poświadczone przez: podmiot, który dokument wydał lub notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Zatem jeżeli dokument pochodzi od podmiotu (w przedmiotowej sprawie pracodawcy), który go sporządził lub wydał wystarczy, że pracodawca potwierdzi zgodność dokumentu z oryginałem osobiście, w pozostałych przypadkach zgodność dokumentu
z oryginałem stwierdza notariusz.
 
Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe