tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Sobota, 18 sierpnia 2018   Imieniny: Heleny, Bronisława, Ilony

Inne placówki

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola SzymanowskiegoPaństwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego
62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 11
Tel. (63) 272 22 65
Dyrektor: Marek Kłaniecki
www: http://www.psmkolo.art.pl/

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Kole kształci uzdolnioną muzycznie młodzież z całego powiatu kolskiego od ponad 30 lat. Szkoła jest prowadzona i w przeważającej części utrzymywana przez Ministerstwo Kultury. Pomoce naukowe, głównie instrumenty muzyczne finansują rodzice. W szkole muzycznej nauczanie odbywa się w dwóch cyklach:

 • 6 - letnim (klasa I dla uczniów w wieku od 7 do 10 lat),
 • 4 - letnim (klasa I dla uczniów w wieku od 10 do 16 lat).

Uczniowie kształcą swoje umiejętności na takich instrumentach jak: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon, klarnet, flet, trąbka, waltornia, saksofon, gitara klasyczna i perkusja.

Zapisy do szkoły odbywają się od marca do połowy maja. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest wysoka punktacja zdobyta przez kandydata podczas badania przydatności do szkoły. Badanie to polega głównie na określeniu predyspozycji muzycznych kandydata. Przyjęcie do szkoły jest również uzależnione od wolnych miejsc na dany instrument. Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły w godz. 8-16.


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
62-600 Koło, ul. Kolejowa 13
Tel. (63) 272 04 57
Dyrektor: Elżbieta Budzińska
www: http://www.soswkolo.szkolnastrona.pl/

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole jest placówką całodobową. Nasi wychowankowie to dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 24 lat. Budynki ośrodka położone są w starej części miasta w sąsiedztwie zabytkowego ratusza w stylu klasycznym, późnobarokowego klasztoru i gotyckiego kościoła farnego. Z okien szkoły rozciąga się malowniczy widok na dolinę rzeki Warty i ruiny zamku z czasów króla Kazimierza Wielkiego.

Ośrodek tworzą:

 • szkoła podstawowa,
 • gimnazjum,
 • szkoła zawodowa kształcąca m.in. w zawodach: kucharz małej gastronomii, krawiec, murarz, sprzedawca, masarz, ogrodnik lub zgodnie z zainteresowaniami uczniów,
 • szkoła podstawowa, gimnazjum oraz przysposobienia zawodowego dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • internat.
Zajęcia specjalistyczne:
 • muzykoterapia,
 • terapia pedagogiczna,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia z logopedii,
 • fachowa pomoc psychologiczna i pedagogiczna.
Kółka zainteresowań:
 • ekologiczny,
 • "Popołudniowy klub książkolubów",
 • Uczniowski Klub Sportowy "WARTA,"
 • teatrzyk,
 • PCK,
 • SKO.

Internat
Budynek w którym znajduje się internat jest zabytkiem klasy zerowej, wpisany do rejestru zabytków w 1991 roku.

Na dzieci mieszkające w internacie czekają:

 • troskliwi, serdeczni, życzliwi opiekunowie,
 • smaczne, zdrowe posiłki,
 • ciekawe zajęcia świetlicowe, dyskoteki, ogniska, wycieczki, gry,
 • zajęcia plastyczne, muzyczne i sportowe,
 • pomoc materialna w postaci odzieży, zabawek, itp.,
 • istnieje możliwość zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka.

Nasi laureaci
Uczniowie biorą bardzo aktywny udział w różnego rodzaju konkursach, zawodach sportowych, przeglądach muzycznych i teatralnych. Zajmują często wysokie lokaty, zdobywają nagrody i wyróżnienia:

 • III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Świat kolorów",
 • IV miejsce w konkursie plastycznym z obsadą międzynarodową TPD "Dbam o piękno mego domu - Ziemi",
 • wyróżnienie w VII Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych Realizacji w Warszawie,
 • Wicemistrzostwo Polski w Ogólnopolskim Biegu Przełajowym im. Janusza Kusocińskiego.

Integracja
Nasi wychowankowie biorą czynny udział w życiu kulturalnym miasta, wychodzą do kina, na koncerty i wystawy. Spotykają się ze swoimi rówieśnikami podczas różnego rodzaju imprez kulturalnych, zawodów, festynów. Została nawiązana stała współpraca z lokalnymi szkołami, przedszkolami, instytucjami społecznymi.

Kadra pedagogiczna
Realizowanie zadań z edukacji, wychowania i rehabilitacji jest możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej. Każdy nauczyciel, wychowawca, pedagog jest przygotowany do pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo. Kadra jest młoda, ambitna, twórcza, efektywna, osiągająca znakomite wyniki w przygotowaniu naszych wychowanków do życia w społeczeństwie.

Organizujemy:

 • turnusy rehabilitacyjne nad morzem, w górach.

Dowóz dzieci
Nasi uczniowie mogą również skorzystać z dowozu szkolnym samochodem. W chwili obecnej dzieci są dowożone z okolic Babiaka, Kościelca, Powiercia i Koła. Dowóz szkolnym samochodem jest szczególnie korzystny dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Zapraszamy:

 • do udziału w zajęciach otwartych dla rodziców oraz na DNI OTWARTE, które pozwolą rodzicom oraz przyszłym uczniom poznać nowych kolegów, nauczycieli, szkołę.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
62-600 Koło, ul. Wojciechowskiego 21a
Tel./Fax (63) 272 09 92
Tel./Fax (63) 261 64 56
Tel./Fax (63) 261 65 86
Założycielka placówek: Eugenia Peda

W 1986 roku powołane zostało przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym, którym kieruje przewodnicząca Eugenia Peda. Przy jednym z przedszkoli miejskich powstają dwa oddziały specjalne. W myśl ustawy oświatowej mogły w nich przebywać dzieci specjalnej troski tylko do 10-go roku życia. W kwietniu 1990 roku dzieci z przedszkolnych oddziałów specjalnych oraz te, które pozostawały w domach - znalazły swe miejsce w kolskim żłobku. Opiekę i pielęgnację zapewniał personel żłobka. W miarę zdobywania środków, Koło zatrudniało specjalistów: fizjoterapeutów, pedagogów, logopedę, psychologa. W styczniu 1992 roku Koło Pomocy Dzieciom z Upośledzeniem Umysłowym przy TPD przekształca się w Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Terenowe Koło, którego Zarząd Główny mieści się w Warszawie. Koło zrzeszające 160 członków kontynuuje swoją działalność nadal pod przewodnictwem - Eugenia Peda. W grudzień 1992 roku władze miasta przyznają 2/3 budynku po żłobku na cele Koła. Powołana zostaje pierwsza placówka: Środowiskowy Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy, który zatrudnia: terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, logopedów, psychologa, pielęgniarkę i pracowników administracyjno-obsługowych. Ze środków PFRON zakupiony zostaje mikrobus, który dowozi dzieci do placówki z ościennych gmin. We wrześniu 1993 roku uruchomiona zostaje hydroterapia oraz zamontowana platforma umożliwiająca komunikację pionową dzieciom na wózkach inwalidzkich. W październiku 1993 roku rozpoczyna działalność placówka dla najmłodszych dzieci: Ośrodek Wczesnej Interwencji. Rok później otwarta zostaje kolejna forma działalności: Warsztat Terapii Zajęciowej przeznaczony dla młodzieży powyżej 16 roku życia. Rok 1996 przynosi kolejne zmiany. Przy Kole zaistniał Klub Sportowy dla młodzieży WTZ. Zawodnicy zdobywają liczne medale w wojewódzkich i ogólnopolskich Olimpiadach Specjalnych. Pani Eugenia Peda - inicjatorka wszystkich dokonań, w uznaniu zasług za działalność społeczną na rzecz dzieci otrzymuje tytuł "Człowieka Roku 1995 województwa konińskiego" oraz nominację na "Człowieka Wielkiego Serca" w plebiscycie telewidzów PTV. W maju 1998 roku zostaje odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi "Za wybitne zasługi w działalności na rzecz ludzi niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin". W październiku 1999 roku bohaterka programu "Zwyczajni - Niezwyczajni" - TVP. Listopad - Medal Miasta Koła za działalność społeczną.


Warsztat Terapii Zajęciowej
62-600 Koło, ul. Wojciechowskiego 21a
Tel./Fax (63) 272 09 92
Tel./Fax (63) 261 64 56
Tel./Fax (63) 261 65 86
Kierownik: Stanisław Graczyk

WTZ działa 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie. Obejmuje rehabilitację 25 uczestników powyżej 16-go roku życia w 5 pracowniach: stolarskiej, techniczno-informatycznej,krawiecko-tkackiej,ogrodniczej,gospodarstwa domowego.

Cele: rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawa zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej, przystosowania i funkcjonowania społecznego.

W ramach terapii zajęciowej młodzież wykonuje prace do nabycia i na zamówienia: obrazy witrażowe (pejzaże, obiekty sakralne i inne), ceramikę dekoracyjną, kompozycje kwiatowe (stroiki okolicznościowe), wizytówki, ramki (oprawa obrazów), naprawa obuwia.


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
62-600 Koło, ul. Wojciechowskiego 21a
Tel./Fax (63) 272 09 92
Tel./Fax (63) 261 64 56
Tel./Fax (63) 261 65 86
Dyrektor: Iwona Peda-Zioła

OREW czynny jest 5 dni w tygodniu przez 9 godzin. Przeznaczony jest dla dzieci od 3 do 25 lat z głębszym upośledzeniem umysłowym i kalectwem sprzężonym. Przy pomocy: terapeutów, pedagogów, psychologa, fizjoterapeutów, logopedy stymuluje się rozwój psychoruchowy dzieci.

OREW udostępnia: literaturę i czasopisma fachowe, wideotekę, sprzęt rehabilitacyjny udziela porad psychologicznych, logopedycznych.


Ośrodek Wczesnej Interwencji
62-600 Koło, ul. Wojciechowskiego 21a
Tel./Fax (63) 272 09 92
Tel./Fax (63) 261 64 56
Tel./Fax (63) 261 65 86
Ośrodek Wczesnej Interwencji
Kierownik: Iwona Peda-Zioła

OWI służy dzieciom od urodzenia do 7 roku życia zagrożonym upośledzeniem i upośledzonym umysłowo oraz tym, których rozwój jest znacznie opóźniony i nieharmonijny. Placówka funkcjonuje głównie w godzinach popołudniowych.

OWI służy również rodzinom, którym potrzebne jest wsparcie psychiczne oraz pomoc w stymulowaniu rozwoju dzieci i znalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.

Zespół składa się z: psychologa, fizjoterapeuty, logopedy, pedagogów-terapeutów, pracownika socjalnego.


Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej"
62-600 Koło, ul. Dąbska 40, I piętro
tel. (0-63) 27-22-66
sprawniinaczej@wp.pl
www.free.ngo.pl/sprawniinaczej
NASZ NUMER KONTA :
PKO BP O/Koło
55 1020 2762 0000 1102 0000 7302

Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" w Kole jest organizacją pozarządową, dobrowolną, niezarobkową i samopomocową, która reprezentuje interesy i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów prawnych: powstało z inicjatywy rodzin osób niepełnosprawnych.

Terenem jego działania jest miasto Koło oraz powiat kolski. W chwili obecnej stowarzyszenie zrzesza 30 osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym:

 • mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • Zespołem Downa,
 • Autyzmem,
 • niedorozwojem umysłowym.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Organizacja ta jest organizacją pozarządową, dobrowolną, niezarobkową, samopomocową utrzymującą się ze składek członkowskich oraz datków ludzi dobrego serca. Stowarzyszenie powstało w 2000 roku, ma osobowość prawną, status pożytku publicznego i jest zarejestrowane w KRS nr 0000020401.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Leszek Molicki - przewodniczący
 • Elżbieta Michalska - vice
 • Urszula Zawadzka - vice
 • Dariusz Kreczyński - sekretarz
 • Zofia Sołtysiak - skarbnik
Komisja Rewizyjna:
 • Maria Grzebielucha - przewodniczący
 • Dorota Olejnik - sekretarz
 • Zbigniew Ogórek - członek

Centrum Szkoleniowe Wiedza - Oddział w Kole
62-600 Koło, ul. Kolejowa 5
Tel. (63) 272 10 88

Prowadzi:

 1. Studium zawodowe (3-letnie na podbudowie szkoły zasadniczej): technik elektryk,technik mechanik,technik handlowiec,technik technologii żywienia,technik usług fryzjerskich,technik usług budowlanych
 2. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych (na podbudowie szkoły podstawowej lub zasadniczej)
 3. Policealna szkoła zawodowa: technik rachunkowości

Centrum Kształcenia i Doradztwa Pozaszkolnego Delta
62-600 Koło, ul. Szkolna 1
tel. (63) 272 02 85
tel. (607) 21 62 72
Kierownik Kursów Dariusz Białecki

Centrum Delta powstało w 1998 roku. Zadaniem naszej firmy jest prowadzenie kursów językowych, komputerowych i innych w zależności od zapotrzebowania i zainteresowania.

Obecnie prowadzimy:

 • kursy j. angielskiego dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych,
 • kursy j. niemieckiego,
 • kursy komputerowe I i II stopnia
 • kursy internetowe

Nasza firma mieści się w gmachu Szkoły Podstawowej Nr1 w Kole przy ul. Szkolnej 1.
Posiadamy pracownię komputerową wyposażoną w 11 komputerów multimedialnych podłączonych do internetu.

Większość zajęć odbywa się popołudniami od poniedziałku do piątku. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. W razie konieczności zajęcia mogą odbywać się również w soboty, a nasze propozycje adresowane są dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży.

Bliższych informacji można uzyskać w sekretariacie firmy od poniedziałku do czwartku od godz. 16.00 do 19.00.

Kalendarz imprez
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe