tel. (63) 272-23-11  
banerzyczenia
Miasto Koło
Czwartek, 9 kwietnia 2020   Imieniny: Mai, Dymitra, Dobrosławy

Problemy drogowe pod lupą!

O potrzebie powołania zespołu ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu na kolskich drogach, od początku kadencji, na Sesjach Rady Miejskiej w Kole wspominał Przewodniczący Komisji Prawa i Porządku Publicznego Grzegorz Gibaszek. Pomysł popierało gremium oraz Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski. Kilka dni temu, widząc potrzebę działania takiego zespołu, włodarz wydał zarządzenie powołujące oraz ustalające jego skład i zakres działania.

- Powołuje się Zespół ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu na drogach gminnych zarządzanych przez Burmistrza Miasta Koła – czytamy w dokumencie. W jego składzie znaleźli się radni: Grzegorz Gibaszek, Maria Sokołowska, Marek Kaftan, Halina Musiałek, Andrzej Cesarz, Ewa Lewicka oraz Naczelnik Ruchu Drogowego i Naczelnik Wydziału Prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Kole. To oni będą „doradzać” burmistrzowi w temacie bezpieczeństwa na kolskich drogach.

W myśl regulaminu działania, zadaniem Zespołu będzie wspieranie burmistrza w analizie lokalnych problemów w zakresie m.in. wprowadzania zmian w dotychczasowej, nowej czasowej lub stałej organizacji ruchu (oznakowania pionowego i poziomego, sygnalizacji świetlnej, urządzeń sterowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego, tras komunikacji zbiorowej, ograniczenia dostępności układu drogowego, organizacji ruchu pieszego, rowerowego, komunikacji zbiorowej); umieszczania reklam obiektów handlowych lub innych urządzeń w pasie drogowym, także tablic kierunkowych; analiza stanu bezpieczeństwa na drogach oraz proponowanie rozwiązań mających na celu usprawnienia i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego; zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego oraz uczestnikom planowanych wydarzeń – imprez.

W powyższym zakresie, Zespół będzie władny rozpatrywać wnioski wniesione do burmistrza, a w razie konieczności przeprowadzić wizję w terenie. Opinie Zespołu nie będą wiążące dla zarządców dróg oraz zarządzającego ruchem drogowym, a opracowane propozycje rozwiązań problemów lokalnych otrzyma włodarz i to on zdecyduje, jaki bieg przybierze dana sprawa.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe