tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Czwartek, 22 sierpnia 2019   Imieniny: Cezarego, Zygfryda, Marii

Delegacja z partnerskiego miasta Reinbek w Kole

Koło odwiedziła 6-osobowa delegacja z miasta partnerskiego Reinbek na czele z burmistrzem Björnem Warmerem. Program wizyty został opracowany w sposób umożliwiający obu stronom nabycie nowych doświadczeń. Jej przebieg i dalsze plany współpracy są dowodem na to, że zapoczątkowane wiele lat temu partnerstwo między miastami Koło i Reinbek to nie tylko oficjalne spotkania władz, ale także coraz szersze współdziałanie między obywatelami w dziedzinie oświaty, kultury i innych sfer.
 
Do Koła przyjechali: Burmistrz Miasta Reinbek Björn Warmer; Eduard Balzasch i Katja Voss z Urzędu Miasta Reinbek; Hajo Brügge, Przewodniczący Komitetu Miast Partnerskich PAKOM oraz członkowie Komitetu Miast Partnerskich Christine Dorka i Hans-Peter Bünger. Przypomnijmy, że Rada Miejska w Kole w dniu 26 lutego 1999 roku podjęła uchwałę w sprawie podpisania umowy o partnerstwie z miastem Reinbek w RFN, natomiast Rada Miejska w Reinbek uchwałę w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z miastem Koło podjęła już w dniu 2 lipca 1998 roku. Zatem w roku bieżącym przypada 20. rocznica tego wydarzenia. Aby podkreślić doniosłość chwili, Przewodniczący Rady Miejskiej zorganizował uroczystą Sesję, podczas której Z-ca Burmistrza Elżbieta Modrzejewska i Burmistrz Miasta Reinbek Björn Warmer odnowili współpracę pomiędzy miastami, polegającą na inicjowaniu i utrzymaniu wzajemnych kontaktów w zakresie m.in. szkolnictwa, kultury i sztuki, sportu i turystyki oraz gospodarczym. Jak zapisał  w uzasadnieniu Uchwały Przewodniczący Rady  Artur Szafrański, ten dwudziestoletni kontakt pomiędzy miastami przyczynił się do realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć, poznania własnych kultur, przepięknych zakątków i historii. Umowa partnerska dla obu miast dała poczucie solidarności i przynależności do wspólnoty. Miało to istotne znaczenie w czasie przeobrażeń związanych z procesem integracji europejskiej i zobowiązywało strony do wcielenia idei Wspólnej Europy – Europy bez granic. Umacnianie przyjaźni między naszymi miastami to nasz wspólny wkład w budowanie nowoczesnej Europy, dążącej do zrównoważonego rozwoju oraz poszanowania wartości każdego jej mieszkańca.

Podczas Sesji obie strony wypowiedziały wiele ciepłych słów o wzajemnych relacjach i planowały przyszłe, wspólne inicjatywy. Burmistrz Reinbek wystosował oficjalne zaproszenie dla kolskich przedszkoli, aby kontakty kształtowały się od jak najmłodszych lat. Miłym akcentem było wystąpienie dzieci reprezentujących Przedszkole Miejskie nr 6 w Kole, które po angielsku podziękowały za wcześniej otrzymane zabawki i przekazały gościom pamiątkowy obraz samodzielnie wykonany. Finałem uroczystości było odsłonięcie na froncie Ratusza pamiątkowej tablicy o treści: „Reinbek miasto w północnych Niemczech, w landzie Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn, położone nad rzeką Bille, znajdujące się we wschodniej aglomeracji Hamburga i należące do obszaru metropolitalnego miasta Hamburg. Pod względem powierzchniowym drugie co do wielkości miasto w powiecie Stormarn, a pod względem ludności niewiele większe od miasta Koła. W 2013 roku miasto Reinbek obchodziło swoje 775-lecie. Najstarszym i najważniejszym budynkiem w mieście jest XVI wieczny Zamek Reinbek obecnie centrum sztuki i kultury miasta. Bogaty krajobraz lasów i miejska zieleń sprawia, że miasto nazywane jest zielonymi płucami Hamburga. Kontakty między miastami Koło a Reinbek nawiązano w 1995 roku. Umowa partnerska między miastami została zawarta w Kole w dniu 29 maja 1999 roku i podpisana przez Burmistrzów oraz Przewodniczących Rad Miejskich Koła i Reinbek.”

Delegacja odwiedzała kolskie szkoły, zapraszając dzieci i młodzież do Reinbek i miała możliwość zapoznania się z naszym systemem edukacji. Wkrótce rozpoczną się nowe projekty wymiany młodzieży. Będzie to cenne doświadczenie szczególnie dla tych uczniów, którzy uczą się języka niemieckiego. Udział w festynie rodzinnym zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 dał gościom możliwość poznania naszej kultury i obyczajowości. Po raz pierwszy ta cykliczna impreza miała dwujęzyczny charakter. Z kolei zwiedzanie miasta, zabytków, muzeum i galerii Cz. Freudenreicha, pozwoliło poznać nasze dziedzictwo narodowe, z którego jesteśmy dumni. Pobyt w okolicznych miastach dał możliwość szerszego spojrzenia na Koło i polskość. W Licheniu goście zobaczyli obraz polskiej pobożności, a doznania związane z pobytem w byłym obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem pozwoliły lepiej zrozumieć, jak wiele znaczy współczesne pielęgnowanie pozytywnych relacji międzynarodowych.

Również nam, kolanom, dane było poznać bliżej partnerskie miasto. W tym celu w Miejskim Domu Kultury otwarta została wystawa poświęcona miastu Reinbek. Tę imponującą ekspozycję opracowali: Hans-Peter Bünger, z Muzealnego Stowarzyszenia Miasta Reinbek i Komitetu ds. Miast Partnerskich i Spotkań Międzynarodowych (PaKom) oraz Christine Dorka i Heide-Marie Rank z PaKom, wykorzystując bogaty materiał zdjęciowy oraz korzystając z pomocy tłumaczy. Wystawa ukazuje najważniejsze obiekty, zamek, zabytki, kościoły i cmentarze, szkoły, szpitale, jednostki straży pożarnej, obiekty sportowe, centrum kultury, ukazuje dzielnice, drogi, rzeki i lasy, tereny rekreacyjne, kolej i przedsiębiorstwa, mówi o opiece nad dziećmi, kształceniu dorosłych, opiece senioralnej. Ale przede wszystkim przybliża historię i pokazuje, że Reinbek to zielone miasto. Otwierając i prezentując wystawę, burmistrz  Björn Warmer podkreślił, że Reinbek nazywany jest zielonymi płucami Hamburga. Wspominał o dobrodziejstwach wynikających z tego sąsiedztwa i wyjaśnił, że godło miasta zawiera rzekę, będącą granicą z Hamburgiem i trzy liście dębu będące hołdem dla lasów. Reinbek ma przeszło 700 lat, ale jego mieszkańcy twierdzą, że mieszkają w młodym mieście, gdyż statystycznie przeciętny obywatel ma 45 lat.

Przyjazd zagranicznej delegacji był też okazją do podziękowania tym, którzy współpracę zapoczątkowali i włożyli wiele starań w jej utrzymanie. Dlatego w poszczególnych spotkaniach udział wzięli dawni burmistrzowie, przewodniczący rad i radni, pracownicy urzędu, honorowy prezes SPMK Kazimierz Kasperkiewicz, p. Elżbieta Gross i wiele innych, zasłużonych osób.

Te 20-letnie relacje przełożyły się na konkretne działania – stałą wymianę młodzieży, realizowany w ostatnich latach projekt „Erasmus Plus”, kontakty organizacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, instytucji kulturalnych. Doświadczenia te dają nadzieję, że w kolejnych latach otworzą się nowe ścieżki dla kolskich dzieci i młodzieży, i  wszystkich mieszkańców.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe