tel. (63) 272-23-11  
100rocznica4
Miasto Koło
Wtorek, 23 października 2018   Imieniny: Marleny, Seweryna, Odylii
ZP.271.22.2017                                                                                Koło, dnia 17.11.2017 r.
 
 
 
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
 
Gmina Miejska Koło, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579), informuje, o unieważnieniu postępowania prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
PRZEBUDOWĘ BIEŻNI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ NA STADIONIE MOSIR W KOLE PRZY UL. SPORTOWEJ 12
 
podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

U z a s a d n i e n i e

 
W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia to 910.000,00 zł brutto. Oferta najkorzystniejsza to oferta firmy TORAKOL Rajmund Zalewski Koszczały 9, 88-210 Dobre, z ceną brutto 1 046 375,70 zł i gwarancją jakości 10 lat.

W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe