tel. (63) 272-23-11  
bliskobaner
Miasto Koło
Niedziela, 21 lipca 2019   Imieniny: Daniela, Dalidy, Benedykta

Elektrociepłownia geotermalna - spotkanie Burmistrza w NFOŚiGW

W dniu 9 sierpnia br. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, odbyło się spotkanie Pana Burmistrza Stanisława Maciaszka w sprawie sposobu finansowania planowanej do budowy elektrociepłowni geotermalnej w Kole.
 
W toku spotkania przedstawiciele Funduszu przedstawili programy operacyjne, z których można będzie sfinansować budowę elektrociepłowni, a także potwierdzili, że zabezpieczone są środki na przegłębienie do głębokości 3600 m planowanego do odwiercenia w IV kwartale br. roku odwiertu Koło GT-1.
 
Ustalono, że elektrociepłownia będzie realizowana przez spółkę celową powołaną przez Miasto Koło i ona będzie starać się o dofinansowanie opisanego przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poddziałanie 1.1.1. Wiercenie otworu geotermalnego GT-1 zostanie sfinansowane ze środków NFOŚiGW w ramach programu Geologia i Górnictwo.
 
W ramach projektowanej Elektrociepłowni przewidywane do wykonania są dwa otwory geotermalne o głębokości około 3600m, ujmujące utwory jury dolnej lub kredy dolnej, o średnicy rur okładzinowych 9 5/8. Jeden z otworów służy do eksploatacji wody geotermalnej, a drugi do jej re-iniekcji po odebraniu ciepła w wymiennikach ciepła. Obydwa otwory będą połączone rurociągiem z materiału odpornego na korozję, czyli wzmocnionego włókna szklanego lub podobnego.

Strumień płynu geotermalnego, po wydobyciu go na powierzchnię produkcyjnym otworem geotermalnym za pomocą pompy głębinowej będzie kierowany na dwa węzły: elektryczny z turbiną ORC i ciepłowniczy.

Wielkość części strumienia płynu geotermalnego trafiającego do poszczególnych węzłów będzie funkcją zapotrzebowania ciepła jakie wystąpi w określonym interwale czasu w roku kalendarzowym. W sezonie grzewczym co najmniej 50 % strumienia będzie kierowane do węzła cieplnego, a pozostała część do węzła ORC. Natomiast w okresie wiosenno - letnim około 85 % strumienia będzie kierowane do węzła ORC.

Zadaniem turbiny ORC jest wykorzystanie energii źródła geotermalnego do produkcji prądu elektrycznego. Ciepło z wody geotermalnej przekazywane będzie do sieci ciepłowniczej za pomocą 3 (2 robocze i 1 awaryjny/rezerwowy) płytowych skręcanych wymienników ciepła wykonanych z odpowiedniego materiału (stal nierdzewna/tytan).

Woda geotermalna po oddaniu ciepła węzłach ORC i ciepłowniczym będzie przesyłana rurociągiem geotermalnym wykonanym ze wzmocnionego włókna szklanego lub podobnego i zatłaczana z powrotem do warstwy wodonośnej poprzez drugi otwór.

Przed otworem chłonnym zostanie zainstalowana stacja filtrów, której zadaniem jest odfiltrowanie jak największej ilości frakcji stałej, znajdującej się w płynie geotermalnym przed jego zatłoczeniem do złoża, ponadto zostanie zastosowany system wychwytu cząsteczek zawieszonych o średnicy poniżej 1 μm.

Dla przekazywania energii geotermalnej do odbiorców planuje się wykorzystać istniejącą sieć ciepłowniczą MZEC w Kole.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe