tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Poniedziałek, 10 grudnia 2018   Imieniny: Danieli, Julii, Eulalii

Audytor wewnętrzny

Agnieszka Rzepka
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, II piętro, pokój nr 208
Tel. (63) 262 75 55
e-mail: audytor.wewnetrzny@kolo.pl

Zakres zadań Audytora Wewnętrznego:

Audytor Wewnętrzny realizuje zadania audytowe w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło, w szczególności:
1) badanie systemów zarządzania i kontroli, poprzez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;
2) ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi procedurami wewnętrznymi;
3) identyfikacja i analiza obszarów ryzyka;   
4) przygotowanie, opartego na analizie ryzyka, rocznego planu audytu wewnętrznego w porozumieniu z Burmistrzem;
5) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z planem audytu wewnętrznego oraz poza planem audytu wewnętrznego, na wniosek Burmistrza;
6) wykonywanie czynności doradczych, jako zadanie audytowe lub na wniosek Burmistrza;
7) przeprowadzanie czynności sprawdzających w zakresie realizacji usprawnień i zaleceń;
8) sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego i wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
9) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego, w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych;
10) prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego, w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów ryzyka, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego;
11) informowanie Burmistrza o stwierdzonych naruszeniach prawa i dyscypliny finansów publicznych;     
12) współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.
  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
  • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
  • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe