tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Wtorek, 4 sierpnia 2020   Imieniny: Dominika, Protazego, Jana

Elektroniczna skrzynka podawcza

Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Kole

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 Nr 64 poz. 565) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr 200 poz. 1651) Urząd Miejski w Kole uruchomił Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) esp.kolo.pl – „dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie przesyłki spełniające następujące wymagania:

  • Sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

Dokumenty tekstowe jako formaty RTF, PDF, DOC;
Dokumenty graficzne jako format JPEG;
Dokumenty skompresowane jako format ZIP pod warunkiem iż dokument skompresowany zawiera wyłącznie formaty dokumentów tekstowych i graficznych powyżej wymienione.

  • Opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne).
  • Opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
  • Wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny na naszej stronie formularz i opatrzyć go bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku doręczenia przesyłki nie spełniającej łącznie wszystkich wymogów nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Miejskiego w Kole i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

  • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
  • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
  • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe