tel. (63) 272-23-11  
urzad_top1
Miasto Koło
Sobota, 6 lutego 2016   Imieniny: Bohdana, Doroty, Pawła

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Dorota Modrzyńska
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, parter, pokój nr 
Tel. (63) 262 75 58
e-mail: usc@kolo.pl

Zastępca Kierownika Lidia Ossowska
Ratusz Miejski
62-600 Koło, ul. Stary Rynek 1, parter, pokój nr 2
Tel. (63) 26 27 543

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego:

Katarzyna Pękacz
Stanowisko:  Inspektor 
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter, pokój nr 2 
Telefon:  (63)  26 27 543
Katarzyna Zwierzyńska
Stanowisko: Inspektor
Kontakt:  Urząd Miejski w Kole, ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło, parter, pokój nr 2
Telefon:  (63)  26 27 543

Podstawowe zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego,
2) wydawanie odpisów z tych aktów,
3) wydawanie zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego w kraju i zagranicą oraz innych zaświadczeń przewidzianych w przepisach prawa, w tym.:
a) zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
b) zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa,
c) zaświadczenie o braku przypisku o zawartym małżeństwie.
4) przyjmowanie oświadczeń mających wpływ na stan cywilny osób w tym.:
a) o wstąpieniu w związek małżeński,
b) o uznaniu ojcostwa,
c) o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
d) o nazwisku dziecka (art. 62 ust. 6 pasc),
e) o wyborze dla dziecka innego imienia niż wpisane w akcie urodzenia
f)  o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa.
5) wydawanie  decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń dotyczących zdarzeń stanu cywilnego, w tym.:
a) o zmianie imion i nazwisk,
b) o sprostowaniu błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego,
c) o ustaleniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
d) o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego,
e) o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą,
f)  o odtworzeniu akt stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia,
g) całości lub części księgi stanu cywilnego,
h) o zawarciu małżeństwa bez miesięcznego terminu wyczekiwania,
i)  zezwolenie na przeglądanie ksiąg,
6) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego, dokonywanie w nich wzmianek marginesowych i przypisków,
7) przekazywanie ksiąg i akt zbiorowych do Archiwum Państwowego,
8) przekazywanie ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego po upływie 100 lat,
9) prowadzenie spraw związanych z testamentami allograficznymi,
10) organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego.
  • Miejski Dom KulturyMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPmopipr
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleWFOSiGWWFOSiGW2KALPS
  • Wielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast Polskich
  • Narodowe Siły Rezerwowe