tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Środa, 29 stycznia 2020   Imieniny: Franciszka, Zdzisława, Walerego

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
w STYCZNIU 2020 roku


 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 08 I 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole  przy ul. Stary Rynek 1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole dot. zapisów uchwały nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku w przedmiocie odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opakowań wielomateriałowych.
 2. Analiza wniosku mieszkanki gminy Kościelec w sprawie przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego.
 3. Sprawy różne.
Komisja Budżetu i Finansów 14 I 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole  przy ul. Stary Rynek 1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Podsumowanie i zapoznanie członków Komisji Budżetu i Finansów z informacją z odbytej komisji wyjazdowej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole na temat zadania inwestycyjnego pn. „Ujęcie wody” oraz dalszych planów inwestycyjnych Zarządu Spółki.
 2. Podsumowanie i zapoznanie członków Komisji Budżetu i Finansów z informacją z odbytej komisji wyjazdowej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole na temat zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elektrociepłowni geotermalnej w Kole” oraz dalszych planów inwestycyjnych Zarządu Spółki.
 3. Wypracowanie stanowiska dotyczącego wielkości udzielanych bonifikat przy sprzedaży mieszkań z gminnego zasobu komunalnego.
 4. Sprawy różne – pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole z dnia 2 grudnia 2019 roku.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 14 I 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole  przy ul. Stary Rynek 1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Podsumowanie komisji wyjazdowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole na temat zadania inwestycyjnego pn. „Ujęcie wody” oraz dalszych planów inwestycyjnych Zarządu Spółki.
 2. Podsumowanie komisji wyjazdowej do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole na temat zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elektrociepłowni geotermalnej w Kole” oraz dalszych planów inwestycyjnych Zarządu Spółki.
 3. Wypracowanie stanowiska dotyczącego wielkości udzielanych bonifikat przy sprzedaży mieszkań z gminnego zasobu komunalnego.
 4. Sprawy różne – pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole z dnia 2 grudnia 2019 roku. 
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 14 I 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole  przy ul. Stary Rynek 1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Podsumowanie komisji wyjazdowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole na temat zadania inwestycyjnego pn. „Ujęcie wody” oraz dalszych planów inwestycyjnych Zarządu Spółki.
 2. Podsumowanie komisji wyjazdowej do Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole na temat zadania inwestycyjnego pn. „Budowa elektrociepłowni geotermalnej w Kole” oraz dalszych planów inwestycyjnych Zarządu Spółki.
 3. Wypracowanie stanowiska dotyczącego wielkości udzielanych bonifikat przy sprzedaży mieszkań z gminnego zasobu komunalnego.
 4. Sprawy różne – pismo Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole z dnia 2 grudnia 2019 roku.
Komisja Prawa i Porządku Publicznego 15 I 17.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole  przy ul. Stary Rynek 1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Zapoznanie się z informacją Komendanta Straży Miejskiej w Kole o:
 • stanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie miasta,
 • realizacji zadań za rok 2019.
 1. Zapoznanie się z informacją  Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta za rok 2019.
 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o:
 • zagrożeniu pożarowym w naszym mieście,
 • współpracy z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo naszego miasta.
 1. Sprawy bieżące.
Komisja Rewizyjna 15 I 17.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole  przy ul. Stary Rynek 1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Zapoznanie się z informacją Komendanta Straży Miejskiej w Kole o:
 • stanie bezpieczeństwa, porządku i czystości na terenie miasta,
 • realizacji zadań za rok 2019.
 1. Sprawy bieżące.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 20 I 15.15 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole  przy ul. Stary Rynek 1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Koło na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026”
 2. Sprawy różne.
Komisja Budżetu i Finansów 20 I 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole  przy ul. Stary Rynek 1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025.
 2. Analiza autopoprawek Burmistrza Miasta Koła do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta Koła na 2020 rok.
 3. Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego.
 4. Analiza projektu w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością  „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu.
 5. Sprawy różne.
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego 20 I 15.45 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole  przy ul. Stary Rynek 1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło.
 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Dąbskiej.
 4. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Koła.
 5. Analiza projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulicy Klonowej – część II.
 6. Analiza projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr XXII/145/2004 Rady Miejskiej w Kole z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie miasta Koła.
 7. Analiza projektu uchwały zmieniającego uchwałę nr XL/369/2013 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 2013 r. zmienioną uchwałą nr XXI/221/2016 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z nich.
 8. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (nr działek: 15/4 ark. mapy 37; 38/2 ark. mapy 15; 23 ark. mapy 40).
 9. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (nr działki 28/7 ark. mapy 35).
 10. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło (nr działek 44/3 ark. mapy 37; 11/4 i 11/5 ark. mapy 45; 7/9 ark. mapy 45).
 11. Sprawy różne.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 27 I 11.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole  przy ul. Stary Rynek 1. Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Rozstrzygnięcie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole dot. zapisów uchwały nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 października 2019 roku w przedmiocie odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opakowań wielomateriałowych.
 2. Analiza skargi na Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.
 3. Analiza wniosku w sprawie  naprawy drogi i chodnika przy ulicy Asnyka w Kole.
 4. Sprawy różne.
Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogoARR
 • logotypsprzetratwownictwawfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwot
 • mopiprSpółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program Operacyjny
 • PO Kapitał LudzkiLokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe