tel. (63) 272-23-11  
rada_top1
Miasto Koło
Wtorek, 22 października 2019   Imieniny: Halki, Kordiana, Kordelii

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kole
PAŹDZIERNIKU 2019 roku
 
Komisje Rady Miejskiej Data Godzina Miejsce posiedzenia Temat posiedzenia
Komisja Statutowa 15 X 16.30 Pokój nr 104, Ratusz Miejski w Kole.
 
Tematem posiedzenia Komisji będą dalsze prace dot. zmiany Statutu Miasta Koła.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 21 X 17.00 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 
 1. Wypracowanie opinii w związku z wnioskiem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi  Sp. z o.o. w Koninie w sprawie zaopiniowania cennika na 2020 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 …. – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
 2. Sprawy różne.
Komisja Rewizyjna 22 X Po zakończeniu obrad XVI Sesji Rady Miejskiej
w Kole
Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Omówienie zakresu i przygotowanie planu kontroli jednostki oświatowej – Szkoły Podstawowej Nr 4 w Kole – zgodnie z Planem Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 28 X 15.30 Sala sesyjna Ratusza Miejskiego w Kole przy ul. Stary Rynek 1 Tematem posiedzenia Komisji będzie:
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Koło w roku szkolnym 2018/2019.
 2. Informacja Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Kole z realizacji akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w jednostkach kultury oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/498/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Koło przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
 5. Sprawy różne.

Miasta partnerskie
miasto partnerskie
 • logotypMDKMuzeum Technik CeramicznychMiejski Ośrodek Sportu i RekreacjiLogoPiMBPlogotypsprzetratwownictwa
 • wfosigw2016kampania_edukacyjnaWFOSiGW_osrodekwotmopipr
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa w KoleTelewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w KoleKALPSWielkopolski Regionalny Program OperacyjnyPO Kapitał Ludzki
 • Lokalna Organizacja Turystyczna "MARINA"Postaw na rodzinęZwiązek Miast PolskichNarodowe Siły Rezerwowe